Procès constituent: ANC. amb Jordi Sànchez

Cicle de conferències 

… o el debat de les idees.

ANC.

amb Jordi Sànchez

Dimarts 26 de juliol a les 7h de la tarda